INFORMASI

Marhaban Bikumul_Kautsar

Minggu, 08 Juni 2014

Posted by Muchlis Al-Habibi
No comments | 00.59
Assalamu'alaikum Warohmatullooohi Wabarokaatu..


Bismillaahirrohmaanirrohiim,

" Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan , maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."
Q.S Al-Baqoroh 2 : 183-184


Teriring salam dan doa kami sampaikan semoga saudara dan saudariku semiman sekalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu mendapatkan ridho-Nya. Segala puji dan syukur ke hadirat Allah , serta sholawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa’at Beliau kelak di yaumil akhir. Amiin.

Alhamdulillah.., setelah menjalani proses konfirmasi, maka jadwal Ustadz Tarawih dan Subuh Ramadhan 1435 H Masjid Al-Kautsar telah selesai dijadwalkan dan siap dipublikasikan sebagai media perantara online antara Ustadz dengan BKM Al-Kautsar.

Dengan ini sebagai arsip dan pengumuman, berikut kami lampirkan link untuk download. File aslinya dapat di download disini

Demikian kami sampaikan. Terimakasih kami sebanyak-banyaknya kepada Ustadz-Ustadz yang telah bersedia untuk memberikan tausyiah dalam mengisi Ramadhan 1435H yang sudah tidak lama lagi akn kita jumpai. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita semua sehingga kita dapat menjadi golongan hambaNya yang menang dan menjalani Ramadhan dengan maksimal.
Semoga Bermanfaat :)
Wassalam
BKM Al-Kautsar

Sabtu, 26 April 2014

Posted by Azwar Duluk
No comments | 06.07
Ya Allah, ya Tuhan Kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, dosa kedua nenek dan kakek kami, dari dosa yang kami ketahui dan yang tak kami ketahui, dosa yang kami sadari melakukannya hingga yang tak kami sadari, dosa yang datang dari belakang, depan, kiri-kanan maupun dari atas dan bawah kami.

Kami ini makhluk yang hina ya Allah, karena Engkau anugerahkan kepada kami akal, hati dan keislaman maka kami tidaklah hanya seonggok daging yang dibungkus tulang yang Kau beri nyawa dan hidup tanpa arah dan tujuan hidup dan yang membedakan kami berbeda dengan makhluk lain.

Maka tuntunlah kami menuju maghfirah-Mu, ridha-Mu, hingga cinta-Mu ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Tegur saja kami walau kesalahan itu kecil sekecil molekul, tentunya itu hak mutlak Engkau yang memiliki kami ya Allah.

Tiada daya dan upaya kami melainkan atas kekuasaan dan kekuatan Engkau ya Allah.

Bila kami beramal, mendapat petunjuk, mendapat rezeki bukan semata usaha kami sendiri melainkan anugerah-Mu dan itu semua bukan untuk-Mu melainkan untuk diri kami sendiri juga ya Allah.

Maha Sempurna Engkau ya Rabb dari cacat dan cela, tiada yang menyerupai Engkau ya Yang Maha Kekal.

Masjid Al-Kautsar